Bedömningar/ Utredningar

Jag utför olika typer av psykologiska bedömningar och utredningar. Genom min specialistutbildning har fokus främst varit kvalificerade utredningar på avancerad nivå. Frågeställningar vid utredningsuppdrag rör allt från begåvningsbedömning till komplexa neuropsykiatriska utredningar. Ofta finns misstanke om t ex adhd och/eller autism vid förfrågningar. För att kunna bedöma dylikt krävs vedertagna tester samt erforderlig utbildning i dessa instrument för att i möjligaste mån säkerställa ett tillförlitligt resultat. Det bästa är att samarbeta i team med specialistläkare vid utredningar på avancerad nivå.