Bedömningar/ Utredningar

Jag utför olika typer av psykologiska bedömningar och utredningar. Genom min specialistutbildning uppdateras jag ständigt runt kvalificerade utredningar av olika slag. Det kan handla om frågeställningar som t ex begåvningsnivå eller mer komplexa neuropsykiatriska utredningar. Ofta finns frågor kring misstanke om t ex Autismspektrumtillstånd eller AD/HD. För att kunna undersöka dylikt krävs vedertagna tester samt erforderlig utbildning i dessa instrument för att säkerställa ett tillförlitligt resultat i möjligaste mån. Jag samarbetar med specialistläkare i de utredningar som jag åtar mig att genomföra.

 Ofta är det verksamheter av olika slag som efterfrågar utredningar men även privatpersoner.