Utbildning

Exempel på en av mina kurspresentationer:
"HUMANISTISKA SYNSÄTT OCH LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE VID PROBLEMSKAPANDE BETEENDE

Kursen vänder sig till dig som önskar fördjupad praktisk kunskap om att möta personer med problemskapande beteende utifrån aktuell forskning om lågaffektiva metoder. Kursen bygger på bl a dr Ross Greenes synsätt och metoder, t ex den samarbetsfokuserade problemlösningsmetoden CPS, och andra teorier som ingår i det lågaffektiva tankesättet.

Ett sätt att betrakta problemskapande beteende är som ett beteende som upplevs som ett problem för andra, t ex förälder, personal, lärare etc. Inga beteenden uppstår dock hos personen allena som i ett vakuum utan uppstår i samspel med omgivningen. Det är alltså inte personen som ensam är bärare av problem som kan uppstå i olika situationer, det uppstår i växelverkan med omgivningen.

Utgår man från detta synsätt innebär det att det bästa sättet att jobba med problemskapande beteende är att rikta sina insatser primärt till personens omgivning.

Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i personer med problemskapande beteende har svårigheter att bl a reglera affekter. Problemskapande beteende förstärks enligt detta synsätt i en omgivning som bemöter beteendet med egen hög affektnivå. Därför är ett lågaffektivt bemötande en modell som ger gynnsamma utgångspunkter för att skapa lugn, vilket i sin tur minskar stress och därmed även det problemskapande beteendet.

De psykologer som arbetar utifrån synsättet idag upplever en stor efterfrågan vad gäller psykologer som är kunniga och engagerade i synsättet, för exempelvis handledningsuppdrag i olika typer av verksamheter."