Utbildning

Exempel på utdrag ur en av mina kurspresentationer:
"HUMANISTISKA SYNSÄTT OCH LÅGAFFEKTIVA METODER VID PROBLEMSKAPANDE BETEENDE

Kursen vänder sig till dig som önskar fördjupad praktisk kunskap om att möta personer med problemskapande beteende utifrån aktuell forskning om lågaffektiva metoder. Kursen bygger på bl a Ross W Greenes teorimodeller, CPS-modellen och andra teorier som ingår i det lågaffektiva tankesättet.

Ett sätt att betrakta problemskapande beteende är som ett beteende som upplevs som ett problem av mottagaren ? dvs föräldern, personalen, läraren etc. Inga beteenden uppstår i ett vakuum utan uppstår i samspel med omgivningen. Det är alltså inte personen som är bärare av problemet, det uppstår i en negativ spiral med omgivningen.

Utgår man från detta synsätt innebär det att det bästa sättet att jobba med problemskapande beteende är att rikta sina insatser primärt till föräldrar/lärare/personal. Det har också visats i forskning att detta tillvägagångssätt innebär att beteendet ändras fortare än om fokus är på beteendet i sig.

Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i personer med problemskapande beteende har svårigheter att bl a reglera affekter. Problemskapande beteende förstärks enligt detta synsätt i en omgivning som bemöter beteendet med egen hög affektnivå. Därför är ett lågaffektivt bemötande en modell som ger bra utgångspunkter för att skapa lugn, vilket i sin tur minskar stress och därmed även det problemskapande beteendet.

Dessa metoder växer sig allt starkare i vår tid, både vad gäller evidensbas som efterfrågan. De psykologer som arbetar utifrån synsättet idag upplever en stor efterfrågan vad gäller psykologer som är kunniga och engagerade i synsättet, för exempelvis handledningsuppdrag i olika typer av verksamheter. Metoderna rekommenderas också alltmer som intervention vid olika tillstånd i t ex vårdprogram.

Kursen vänder sig till dig som önskar fördjupad praktisk kunskap om att möta personer med problemskapande beteende, utifrån aktuell forskning om lågaffektiva metoder."