Handledning/ Konsultation

En övervägande del av mina uppdrag består av handledning till personal i olika typer av verksamheter inom vård, omsorg och skola. Min teoribas är humanistisk grundsyn och lågaffektiva metoder. Jag genomför allt mitt arbete med en etisk dimension, vilket innebär att etiska begrepp ofta blir en naturlig del av handledningstillfällena. Den bästa effekten av handledningen uppnås enligt min erfarenhet i verksamheter som förstår betydelsen och värdet av denna grundläggande dimension.